SOUND ELECTRIC & WEB SOLUTIONS

SOUND ELECTRIC & WEB SOLUTIONS

Zásady vrátenia peňazí a reklamácie

Nárok na predčasné vrátenie zálohy má zákazník  právo v prípade ak zistí že nie je možné naplniť jeho požiadavky v dostačujúcej miere (napr. zistil že isté pre neho kľúčové funkcie nevieme zrealizovať ), alebo sa hneď na začiatku rozhodne zrušiť objednávku (toto je možné maximálne do doby 7 dní od objednávky).

Vrátenie zálohy je rovnako možné len do doby, kým stránka nie je vo vyššom štádiu rozpracovanosti. Z toho dôvodu je dôležité dohodnúť si všetky kľúčové funkcie ešte na samom začiatku aby sa predišlo problémom neskôr.

Peniaze po uznaní reklamácie Vám budu poslané na Vami uvedený účet o ktorý Vás požiadame mailom.

V prípade meškania odovzdania stránky zákazníkovi z dôvodu ktorý nie je zapríčinený samotným zákazníkom alebo službami tretích strán má zákazník odškodnené vo forme zľavy v primeranom rozsahu vo fakturácii. V prípade meškania z objektívnych príčin si zľavu zákazník nemôže uplatniť.

V priebehu vývoja stránky môže dojsť k zmenám cien tretích strán a preto sa suma týchto služieb môže líšiť od ceny v cenovej ponuke na začiatku. Rovnako sa môže zákazník v priebehu vývoja rozhodnúť niektoré súčasti stránky pridať respektíve odobrať, čo následne môže ovplyvniť výslednú cenu.

V prípade objednanej hostingovej služby na dobu jeden rok má zákazník po predčasnom ukončení služieb možnosť vrátenia peňazí do doby 3 týždňov od aktivácie a v prípade mesačných splátok po dobu jedného týždňa od aktivácie. Po prekročení uvedenej doby si zákazník už nemôže uplatniť refundáciu.

Potrebujete pomoc?
Ak máte otázky týkajúce sa vrátenia peňazí či reklamácie, kontaktujte nás na adrese [email protected].