SOUND ELECTRIC & WEB SOLUTIONS

SOUND ELECTRIC & WEB SOLUTIONS

Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúcim sú spoločnosti:
  • Peter Kováčik – SOELWE Solutions, so sídlom Blažkov 1311, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 55820191, DIČ: 8135807094, tel.: +421 940 503 261, e-mail: [email protected], banka: 0312859244/0900, IBAN-SWIFT: SK97 0900 0000 0003 1285 9244
 2. (ďalej len predávajúci).
 3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy produktu alebo služby.
 4. Používaním web-stránok predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zásadami spracovania osobných údajov.

 

OBJEDNÁVANIE

 1. Službu alebo produkt môže kupujúci objednávať prostredníctvom objednávkového formulára na web-stránkach predávajúceho, emailom, telefonicky, chatom alebo osobne.
 2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednanú službu alebo produkt a zaplatiť za službu dohodnutú cenu.
 3. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci emailom.
 4. Všetky objednávky potvrdené emailom sú záväzné!
 5. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh služby a produkt v dohodnutej cene podľa objednávky.
 6. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 7 dní od objednania služieb bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že je uhradená záloha, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
 7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť služby v požadovanom rozsahu. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú zálohu v plnej výške, alebo mu ponúkne alternatívne riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje – mobil, email).

 

CENY

 1. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

PLATBY

 1. Platiť za služby a produkty môže kupujúci na faktúru bankovým prevodom, kartou alebo osobne.
 2. Platba je možná iba v EUR.
 3. Daňový doklad (faktúra) posiela predávajúci kupujúcemu e-mailom.

 

DORUČENIE SLUŽBY

 1. Predávajúci zabezpečí službu alebo produkt zákazníkovi odovzdaním vopred dohodnutým spôsobom.
 2. Kupujúci potvrdí prevzatie služby alebo produktu e-mailom alebo telefonicky.

 

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

 1. Na službu alebo produkt musí kupujúci preukázať chyby spôsobené výlučne predávajúcim.
 2. POSTUP REKLAMÁCIE:
  1. Zákazník informuje emailom alebo telefonicky o chybe služby alebo produktu.
  2. Predávajúci zhodnotí chybu a určí ďalší postup, ktorý zabezpečí jej odstránenie.
 3. Z hľadiska povahy služby alebo produktu, pri reklamácií nemôže ísť o odstúpenie vybavenej objednávky a vrátenie služby alebo tovaru zo strany kupujúceho, ale o odstránenie chýb na náklady predávajúceho a opätovné dodanie alebo služby alebo produktu.
 4. Kupujúci a predávajúci sa vždy vopred dohodnú na konkrétnych podmienkach reklamácie.